از کجا باید شروع کنید

  • ثبت نام درگاه (3 ماه رایگان)
  • دریافت تنظیمات استفاده از درگاه پرداخت آنلاین
  • ارسال اطلاعات پرداخت به مشتری
  • پرداخت وجه
  • اتوماسیون پیگیری واریز وجه